PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 • Szálloda elnevezése: Thermal ŠÍRAVA HOTEL****
 • Cím: Kaluža 656, 072 36  Kaluža
 • Cégazonosító: 50 364 103 
 • Adószám: 2120290194
 • Közösségi adószám: SK2120290194
 • Felelős személy: Miroslav Kozma
 • Telefon: +421 948 325 568
 • Szállodai szolgáltató: Zemplínska šírava, s.r.o., Partizánska 65, 071 01  Michalovce

Obchodný register Okr. súdu Košice I. Oddiel Sro, vl.č. 39290/V

 

 1. Cikk

Általános rendelkezések

A szolgáltatásnyújtásra a Polgári törvénykönyv VIII. t 40/1964 Zb. Rendelkezései, valamint vonatkozó módosításai irányadóak .

 

 1. Cikk

Ügyfél panasztételi joga

Amennyiben a Thermal ŠÍRAVA HOTEL **** bármely létesítményében az ügyfélnek olyan szolgáltatások lesznek nyújtva, melyek minősége vagy terjedelme nem felel meg az általánosan megszokott követelményeknek vagy a megállapodásban előzőleg megegyezett feltételeknek, úgy az ügyfél panasztételre jogosult.

 

 1. Cikk

A panasztétel alkalmazása

Amennyiben az ügyfél észleli a panasztétel tárgyát képező okokat és tényeket, haladéktalanul  köteles az érintett szállodai létesítmény vezetőjének vagy más felelős személynek benyújtani a panaszát.
A panasz gyors megvizsgálása érdekében célszerű, hogy az ügyfél bemutassa a szolgáltatást igazoló dokumentumokat / megrendelés másolatát, számláját stb./ - amennyiben ezek a tulajdonában vannak. Ha az érintett szolgáltatás jellege megköveteli, az ügyfélnek be kell nyújtania azt a tárgyat is, amelynek hibáját kifogásolja. A szálloda menedzsere vagy más felelős alkalmazott rögzíti az ügyfél panaszát a panasznaplóba, jelezve a követelés objektív körülményeit. A létesítmény ügyvezetője vagy az általa felhatalmazott munkavállaló gondos felülvizsgálat után köteles eldönteni, hogy az igény azonnal, vagy bonyolultabb esetekben 3 napon belül kezelhető.

 

 1. Cikk

Eltávolítható hibák

 1. Étkezéssel kapcsolatos szolgáltatások

Az étkezéssel kapcsolatos szolgáltatások esetében, amennyiben nincs betartva a megfelelő minőség, súly, hőmérséklet és ár, az ügyfélnek jogában áll ingyenes, megfelelő időben történő hibajavítást követelni. Az ügyfél minőségre és hőmérsékletre hivatkozó panasztételét még az ételek, ill. italok első kóstolása előtt érvényesíti.

 

 1. Szállással kapcsolatos szolgáltatások

A szállással kapcsolatos szolgáltatások esetében az ügyfél jogosult a hibák ingyenes, haladéktalan eltávolítására, azaz a berendezés cseréjére vagy feltöltésére a MH SR č. 419/2001Z.z. rendelet értelmében. 

 

 1. Cikk

Eltávolíthatatlan hibák

 1. Étkezéssel kapcsolatos szolgáltatások

Amennyiben az ételek vagy az italok hibáit nem lehetséges eltávolítani, az ügyfélnek jogában áll felszolgált étel vagy ital cseréjét, ill. a kifizetett összeg visszatérítését kérni. .

 1. Szállással kapcsolatos szolgáltatások

Amennyiben nincs mód a szállodai szoba technikai hibáinak eltávolítására / fűtési rendszer meghibásodása, meleg víz ellátás stb./és a szálloda nem tud másik helyettesítő szálláshelyet biztosítani az ügyfél számára, és az ügyfélnek ezen hiányosságok ellenére adja ki a szobát, az ügyfél jogosult:

 • megfelelő árengedményre az érvényes árlista alapján
 • a szerződést felmondani és visszaigényelni a kifizetett árat a szállást megelőzően

Amennyiben a szálloda egyoldalú döntése jelentős eltérést eredményez a megállapodott szállásához képest, és az ügyfél nem ért egyet a helyettesítő szállással, úgy jogában áll a szállást megelőzően a szerződést felmondani az elköltött éjszakák és visszaigényelni a kifizetett árat.

 

 1. Cikk

Panasztételi határidők

Az ügyfél köteles haladéktalanul benyújtani a panaszát. Amennyiben az ügyfél tudomást szerzett a követelés alapjául szolgáló tényekről és 15 napon belül nem él panasztételi jogával, úgy a panasztételi joga megszűnik.

 

 1. Cikk

Az ügyfél részvétele a panaszkezelési eljárásban

Az ügyfél köteles személyesen részt venni a nyújtott szolgáltatás panaszkezelésében. Ha a tényállás jellege ezt megköveteli, az ügyfélnek biztosítania kell a szállodai személyzet részére az ideiglenes szállásra bérelt helyiségekhez való hozzáférést annak érdekében, hogy meg tudjon győződni a követelés indokairól.

 

 1. Cikk

Záró rendelkezés:

Jelen panaszkezelési szabályzat 2018. 04. 03. napján lép hatályba.

 

 

 

CLAIMS ORDER

 

 

 

Name of device:                     Thermal ŠÍRAVA HOTEL ****

Adress:                                   Kaluža 656, 072 36  Kaluža

IČO:                                       50 364 103 

DIČ:                                       2120290194

IČ DPH:                                 SK2120290194

Responsible person:               Miroslav Kozma

Telephone:                             +421 948 325 568

Progenitor:                             Zemplínska šírava, s.r.o., Partizánska 65, 071 01  Michalovce

                                               Obchodný register Okr. súdu Košice I. Oddiel Sro, vl.č. 39290/V

 

 

Article 1

Fundamental provisions

Services provided follow the provisions of part VIII of the Civil Code No. 40/1964 Col!.
as amended, as well as regulations issued toimplement it.

 

Article 2

The right of the customer to claim

In the case when any customer of the Thermal ŠÍRAVA HOTEL**** is provided with services of lower quality or in lesser amount than advertised  or agreed in advance,
the customer has the right to claim.

 

Article 3

Making a claim

If any customer finds out reasons and facts that can be a subject of a claim they are obliged
to make a relevant claim immediately without any delay to the manager of the Hotel Department or another employee of that department where the service has beenprovided. In order
to undertake a claim promptly the customer should produce the documents on provided service (copy of theorder, invoice etc.) if they have such documents. The customer making a claim should submit also any item relevant to theargument if the character of the claimed service requires it The Hotel Manager or another responsible employee willote the claim
of the customer into the Claim Protocol together with the objective circumstances of the claim. The Manager of the HotelDepartment or an employee charged by them is obliged after careful reviewing to decide about undertaking the claim eitherimmediately or within 3 days in more complicated cases.

 

Article 4

Removable defects

 1. Catering services

In the branch of the catering services when the right qualify. weight temperature, measure
and price were not correct the customer has the right to ask for a free, proper and timely correction. The customer should make the claim tor the reason of quality and temperature before first tasting the food or drink.

 

 

 1. Accommodation services

In the branch of the accommodation services the customer has the right to ask for free, proper and timely corrective action, that is replacing or completing of the facilities, according
to the Regulation of the Ministry of Economy of the Slovak, Republic No 419/2001 of the Code of Laws.

 

Article 5

Non removable damages

 1. Catering services

In case when it is impossible to rectify any defect in food or drink, the customer has the right for a complete replacement of the food or drink or a full refund of the paid price.

 1. Accommodation services

In the case when it is impossible to rectify defects of a technical nature in the Hotel room (failure in the heating system, inconsistent  supply of hot water etc) and the Hotel is not able to provide the customer with another similar accommodation and in spite of the defects the room will be rented to the customer then the customer has the right:

*to get due discount from the price according to the valid price list

*to cancel the agreement before staying the right and obtain a full refund.

In  case when, due to unilateral decision of the management the material change
in accommodation will take place in comparison with the agreed accommodation
and the customer does not agree with the alternative accommodation, the customer has
also the right to cancel the agreement before staying the night and to claim a full refund.

 

Article 6

Terms of making a claim

The customer is obliged to make a claim immediately, without any delay.  The right to claim will lapse if it is not exercised within 15 days following the day of the perceived claim.

 

Article 7

Participation of the customer in undertaking a claim

The customer is obliged to take part in person in undertaking the claim connected
with the service provided. Where it is needed the customer must enable any Hotel employee
to enter the room rented to them for a temporary accommodation to make sure of a just claim.

 

Article 8

Final provisions:

The Claims Order becomes valid on December 1st, 2017.

Thermal ŠÍRAVA HOTEL****

+421 940 600 944
+421 56 2852 200
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

THERMALPARK

+421 944 383 486 
+421 56 285 20 20
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kaluža 656, 0726 36 Kaluža, SK

INFORMÁCIÓK

NEWSLETTER

Szeretne rendszeresen tájékozódni új ajánlatainkról? Kérje tájékoztató e-mailünk küldését.

Copyright © 2018 Thermal ŠÍRAVA HOTEL****   Minden jog fenntartva.

Kivitelezés: COMTECH.