Porządek reklamacyjny

Nazwa obiektu :  Hotel Thermal ŠÍRAVA ****

Adres:  Kaluža 656, 072 36  Kaluža

REGON: 50 364 103 

NIP: 2120290194

NUMER VAT : SK2120290194

Osoba odpowiedzialna: Miroslav Kozma

Kontakt telefoniczny : +421 948 325 568

Założyciel : Zemplínska šírava, Sp.z o.o.., Partizánska 65, 071 01  Michalovce

Rejestr Handlowy: Sąd Okręgowy  Koszyce  Oddział I , Sygnatura numer  39290/V

 

Artykuł 1
Podstawowe postanowienia

Świadczenie usług jest regulowane zgodnie z postanowieniami  części VIII Kodeksu Cywilnego

t 40/1964 Dz.U.  z późniejszymi zmianami i aneksami,  które go zmieniają i uzupełniają, a także jego przepisami wykonawczymi.   

 

Artykuł 2

Prawo klienta  do reklamacji

Jeśli klient  stwierdzy , że  w jednym z ośrodków   Thermal  Šírava HOTEL  **** występują nieprawidłowości w świadczeniach usług,  świadczone usługi niższej jakości lub w niższym  zakresie niż wcześniej uzgodniono, klient nabywa prawo do reklamacji.  

 

Artykuł 3

Zastosowanie reklamacji

Jeśli klient  stwierdzi powody i fakty, które mogą stać się przedmiotem reklamacji, jest zobowiązany zastosować ewentualną reklamację niezwłocznie bez zbędnej zwłoki u prowadzącego óśrodku hotelowego lub innego odpowiedzialnego  pracownika, w tym miejscu, gdzie świadczono usługę. W interesie szybkiego załatwienia reklamacji podczas składania reklamacji klient powinien  przedłożyć dokumenty na temat świadczenia usługi / kopia zamówienia, faktura, itp./, jeśli taki dokument posiada. Jeśli tego wymaga charakter reklamowanej usługi, podczas stosowania reklamacji klient powinien przedłożyć rzecz, którą reklamuje. Prowadzący  hotelu lub inny upoważniony przez niego pracownik jest zobowiązany po starannej analizie zadecydować o sposobie rozpatrzenia reklamacji i niezwłocznie przekazać reklamację  wraz ze wszystkimi dokumentami dyrektorowi hotelu, który jest zobowiązany rozpatrzeć reklamację niezwłocznie, a w bardziej skomplikowanych przypadkach do 3 dni. Jeśli to nie jest możliwe, dyrektor jest zobowiązany przekazać klientowi informację o terminie rozpatrzenia reklamacji, który nie może być jednak dłuższy niż 3 dni.   

 

Artykuł  4

Uniknione błędy

  1. Usługi gastronomiczne

W przypadku usług gastronomicznych, jeśli nie jest spełniona właściwa jakość, waga, temperatura, cena, klient ma prawo do bezpłatnego, należytego i terminowego załatwienia braków. Reklamację z powodu jakości oraz temepratury klient zastosuje przed pierwszą degustacją jedzenia oraz napojów. 

  1. Usługi zakwaterowania

W przypadku usług zakwaterowania klient ma prawo do bezpłatnego, należytego i terminowego załatwienia braków, to jest wymiany lub uzupełnienia drobnego wyposażenia zgodnie z rozporządzeniem  MH SR nr 419/2001 Dz.U.

 

Artykuł  5

Nieuniknione błędy

  1. Usługi gastronomiczne

W przypadku jeśli nie ma możliwości usunięcia błędu w żywności i napojach, klient ma prawo
na całkowitą zmianę posiłku, ewentualnie napoju lub na zwrot zapłaconej ceny.

 Usługi zakwaterowania

Jeśli nie ma możliwości usunięcia błędów technicznych w pokoju hotelowym / awarii systemu grzewczego, złego zużycia ciepłej wody itp., a hotel nie może zapewnić innego zakwaterowania zastępczego dla klienta, a pokój zostanie wynajęty klientowi pomimo tych braków, klient ma prawo do :

  • odpowiedniej zniżki  ceny zgodnie z obowiązującym cennikiem
  • rezygnacji z noclegu i zwrotu pieniędzy

Jeśli na podstawie jednostronnej decyzji  ośrodka dojdzie do istotnej zmiany w zakwaterowaniu w stosunku do potwiedrzonego zakwaterowania w umowie i klient nie wyraży zgody na zakwaterowanie zastępcze, ma również prawo do anulowania umowy przed noclegiem i zwrotu pieniędzy.

 

Artykuł  6

Terminy zastosowania reklamacji

Klient jest zobowiązany zastosować reklamację niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki. Prawo do reklamacji wygasa, jeśli nie zastosuje jej do 15 dni po dniu, kiedy klient dowiedział się o faktach, które mogły być powodem reklamacji.   

 

Artykuł  7

Współudział klienta w rozpatrywaniu reklamacji

Klient jest zobowiązany udzielić obiektywnych informacji dotyczących świadczonej usługi. Jeśli wymaga tego charakter rzeczy, klient musi umożliwić pracownikom hotelu dostęp do przestrzeni, która została mu wynajęta na zakwaterowanie przejściowe, aby było możliwe

stwierdzenie zasadności reklamacji.

 

Artykuł  8

Postanowienia końcowe :

Niniejszy porządek reklamacyjny wchodzi w życie dniem  03.04.2018r..

 

Thermal ŠÍRAVA HOTEL****

+421 940 600 944
+421 56 2852 200
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

THERMALPARK

+421 944 383 486 
+421 56 285 20 20
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kaluža 656, 0726 36 Kaluža, SK

INFORMACJE

NEWSLETTER

Czy chcesz regularnie otrzymywać informacje o nowościach? Zamów sobie e-maili dotyczących informacji do wysłania.

Copyright © 2018 Thermal ŠÍRAVA HOTEL****   Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: COMTECH.