Zasady zakwaterowania

 • Miejsce zakwaterowania:  Hotel Thermal ŠÍRAVA ****
 • Adres:  Kaluža 656, 072 36  Kaluža
 • REGON: 50 364 103 
 • NIP: 2120290194
 • NUMER VAT : SK2120290194
 • Osoba odpowiedzialna: Miroslav Kozma
 • Kontakt telefoniczny : +421 948 325 568
 • Założyciel : Zemplínska šírava, Sp.z o.o.., Partizánska 65, 071 01  Michalovce
 • Rejestr Handlowy: Sąd Okręgowy  Koszyce  Oddział I , Sygnatura numer  39290/V

 

 1. Hotel może zakwaterować tylko gościa, który zgłosi się osobiście w recepcji hotelu. Gość po przybyciu do hotelu natychmiast przedłoży pracownikowi recepcji swój dokument tożsamości, kartę identyfikacyjną (dowód osobisty) lub ważny paszport. Pracownik recepcji wyda gościowi kartę zakwaterowania, na której będzie znajdowało się – nazwa hotelu, jego imię i nazwisko, numer pokoju, cena za zakwaterowanie i czas wymeldowania się z hotelu.
 2. Każdy gość, który nie jest obywatelem Republiki Słowackiej ( cudzoziemiec) jest zobowiązany zgodnie z Ustawą w sprawie pobytu cudzoziemców  nr  48/2002 Dz.U.  z późniejszymi zmianami podpisać w recepcji hotelu dokument urzędowy dotyczący ogłoszenia pobytu, który zostanie złożony po przybyciu gościa do hotela  przez pracownika hotelu.  
 3. Przy ponownym przybyciu do hotelu jest gość zobowiązany przedłożyć ważną karte zakwaterowania.  
 4. Hotel może w szczególnych przypadkach zaoferować gościowi inne zakwaterowanie, niż zostało wcześniej uzgodnione, jeśli zasadniczo nie różni się ono od tego w potwierdzonym zamówieniu.
 5. Zgodnie z zamówionym zakwaterowaniem jest hotel zobowiązany zakwaterować gościa najpóżniej do godziny 18.00 do tej samej chwili pokój dla gościa hotel zarezerwuje o ile nie określono w zamówieniu inaczej.
 6. Jeżeli gość zażąda przedłużenia pobytu, hotel ma prawo zaoferować gościowi inne zakwaterowanie niż było wcześniej ustalone.
 7. Hotel jest zobowiązany pozwolić klientowi włożenie cennych rzeczy lub przedmiotów wartościowych, przedmiotów o dużej wartości społecznej lub intelektualnej w bezpiecznym miejscu. Jeśli klient nie korzysta z tego prawa , za szkody spowodowane utratą , nadużyciem, uszkodzeniem, kradzieżą oraz innym sposobem, hotel odpowiada tylko w ograniczonym stopniu. Za klejnoty ,  pieniędze  i inne przedmioty  wartościowe hotel ponosi odpowiedzialność tylko do kwoty  € 331,9 Prawo do odszkodowania wygasa w przypadku, że klient nie skorzystał z niniejszego prawa najpóżniej do 15 dnia następującego  po dniu kiedy poszkodowany o szkodzie dowiedział się. Zachodzi domniemanie , że o szkodzie dowiedział się najpóżniej w dzień odejścia z hotelu.
 8. Odwiedziny w pokoju gość może przyjmować tylko za zgodą właściwego pracownika hotelu po wylegitymowaniu się w czasie od godz. 8.00 do 22.00.
 9. Gość korzysta z pokoju na czas uzgodniony z hotelem. Jeżeli nie był czas zakwaterowania z wyprzedzeniem uzgodniony, wymelduje się gość najpóżniej do godz. 10.00 w ostatni dzień i do tego czasu  zwolni pokój.  Klient jest zobowiązany w ustalony dzień zakończenia pobytu zwolnić i opuszczyć pokój najpóżniej do godz. 10.00 uzgodnionego dnia zwolnienia, o ile z góry nie uzgodniono inaczej.  W razie opóźnień w zwolnieniu pokoju ma hotel prawo naliczyć 20% ceny cennikowej w przypadku zwolnienia pokoju po godz. 18.00 hotel ma prawo naliczyć 100% ceny cennikowej bez zaspokojenia roszczenia klienta do usług związanych z zakwaterowaniem.
 10. Gość, który się zakwateruje przed 6.00 godz. , jest zobowiązany do zapłaty ceny za poprzednią noc zakwaterowania. 
 11. W pokoju lub wspólnych pomieszczeniach gośc nie może bez zgody kierownictwa hotelu,  przenieść sprzęt, dokonywać  zmian lub dokonywać jakichkolwiek działań do sieci elektrycznej lub innych instalacji. 
 12. W hotelu i a zwłaszcza w pokojach gościom nie wolno używać własnych urządzeń elektrycznych. Nie dotyczy to urządzeń służących do higieny osobistej (maszynka do golenia, urządzenie do masażu, suszarka do włosów itp.).
 13. Przed opuszczeniem pokoju gość jest zobowiązany zakręcić  krany, zgasić  w pokoju światło, zamknąć  drzwi i  zwrócić   klucz w wyznaczone miejsce - w recepcji hotelu.
 14. Ze względów bezpieczeństwa w pokoju i pozostałych wspólnych pomieszczeniach hotelowych nie można pozostawiać dzieci, które nie ukończyły 10 lat, bez opieki osób dorosłych.
 15. Psy i inne zwierzęta nie mogą zostać zakwaterowane w hotelu. 
 16. Palenie jest dozwolone tylko w specjalnych wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach hotelowych. W pomieszczeniach hotelowych i pomieszczeniach wspólnych obowiązuje ścisły zakaz palenia. 
 17. Gość jest zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej od godz.22.00 do 7.00. 
 18. Gość odpowiada za szkody majątkowe wyrządzone hotelowi według obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego.
 19. Za zakwaterowanie i pozostałe usługi należy zapłacić wcześniej uzgodnioną cenę zgodnie z obowiązującym cennikem przed rozpoczęciem zakwaterowania ale nie dłużej niż za jeden tydzień pobytu.  Gość jest zobowiązany do zapłaty rachunku po jego przedłożeniu.
 20. Cennik zakwaterowania tymczasowego i usług dodatkowych dostępny jest w recepcji hotelu. 
 21. Skargi gościa i ewentualne propozycje związane z poprawieniem funkcjonowania hotelu można zgłaszać w recepcji. 
 22. Gość wyraża zgodę na zarządzanie, przetwarzanie i utrzymywanie swoich danych osobowych w Hotel Thermal ŠÍRAVA. Podanie danych jest dobrowolne i bez konsekwencji, ponieważ dane te mogą być przetwarzane na potrzeby wyżej wymienionej firmy  zgodnie  Ustawą nr. 428/2002 Dz.U. . o ochronie danych osobowych.  Zgoda jest udzielana na czas nieokreślony zgodnie z § 20 ust. 3 cit. ustawy może zostać w dowolnym momencie odwołana na piśmie.
 23. Zakwaterowany gość jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu zakwaterowania. W przypadku, gdy naruszy go w rażący sposób, hotel może odstąpić od umowy usług zakwaterowania jeszcze przed upłynięciem uzgodnionego terminu. 

Regulamin zakwaterowania hotelu obowiązuje od 03.04.2018 r.

Thermal ŠÍRAVA HOTEL****

+421 940 600 944
+421 56 2852 200
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

THERMALPARK

+421 944 383 486 
+421 56 285 20 20
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kaluža 656, 0726 36 Kaluža, SK

INFORMACJE

NEWSLETTER

Czy chcesz regularnie otrzymywać informacje o nowościach? Zamów sobie e-maili dotyczących informacji do wysłania.

Copyright © 2018 Thermal ŠÍRAVA HOTEL****   Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: COMTECH.